EFOP-1.5.3-16

 


2018. március 5.

MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAJTÓKÖZLEMÉNY HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A MOZSGÓ ÉS KÖRNYÉKE TÉRSÉGBEN - EFOP-1.5.3-16-2017-00087

Mozsgó Községi Önkormányzat 8 települési önkormányzattal konzorciumban pályázatot nyújtott be 2017.04.01-én Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben tárgyú felhívásra. A 2017.09.28- án született támogatói döntés értelmében 100%-os támogatási intenzitás mellett, 200.096.325,- forint támogatás lehívására vált jogosulttá a Konzorcium arra, hogy a kérelemben megfogalmazott célokat sikeresen megvalósítsa.

A projekt célja Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Magyarlukafa, Szulimán, Vásárosbéc, és Almáskeresztúr települések helyi viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása.

A fejlesztések a helyi szükségleteken és igényeken alapulnak, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.

A 24 hónap megvalósítási időszakra tervezett projekt 2018.március 1-én elindult és várhatóan 2020.02.28-án befejeződik.

A támogatásért ezúton mondunk köszönetet!

 

 

További információ kérhető:

 

Mozsgó Községi Önkormányzat

Kovács Zsolt Vilmos polgármester

Cím: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 15.

Telefon: +36-73/544-018

E-mail: mozsgopolgarmester@gmail.com

Weblap: http://www.mozsgo.hu

 

MEGHÍVÓ                                               


PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY


HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A
MOZSGÓ ÉS KÖRNYÉKE TÉRSÉGBEN


Az EFOP-1.5.3-16-2017-00087 azonosító számú projektet megvalósító

9 tagú konzorcium képviseletét ellátó Mozsgó Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt projektnyitó rendezvényére!

A rendezvényen a résztvevők megismerkedhetnek a projekt céljaival, a megvalósítás főbb irányvonalaival.
A rendezvény időpontja: 2018.03.23. péntek 13:00 óra
A rendezvény helyszíne: Kazaliczky Antal Művelődési Ház
7932 Mozsgó Mátyás király utca 2.


Szeretettel várjuk!

PROGRAM:
13:00 - 13:10 Köszöntő - Konzorciumvezető
13:10 - 13:30 Nyitóbeszéd – Nagy Csaba elnök, Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

13:30 - 13:50 Projekt tájékoztató - Projektmenedzser

13:50 - 14:10 Projekt tájékoztató - Szakmai vezető

14:10 - 14:30 Előadás - Térségi együttműködés

Köszönjük a Magyar Állam

és az Európai unió Támogatását.

 

MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK

FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI

SZEMLÉLETBEN A MOZSGÓ ÉS

KÖRNYÉKE TÉRSÉGBEN

a Támogatás összege:

200,10 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3-16-2017-00087

 


PROJEKTINFORMÁCIÓK

EFOP-1.5.3-16-2017-00087

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben

 

  • főkedvezményezett neve: Mozsgó Község Önkormányzata
  • a kedvezményezett neve: Magyarlukafa Község Önkormányzata
  • a projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben
  • elszámolható összköltség: 200.096.325,- Ft
  • konzorciumi tag vissza nem térítendő támogatása: 5.416.175,- Ft
  • a támogatás mértéke: 100,00 %

Projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt 24 hónap alatt, 9 tagú konzorciumban valósult meg, melynek tagjai: Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Szulimán, Vásárosbéc, Magyarlukafa és Almáskeresztúr községi önkormányzatok. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja: a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek részére, foglalkoztathatóságuk javítása érdekében, kiscsoportos képzéseket szerveztünk: kommunikáció, személyiségfejlesztés, alapvető pénzügyi- és jogi ismeretek, etikett, viselkedéskultúra és szociális támogató hálózati lehetőségek ismerete témakörben. Mentorokat alkalmaztunk a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében, a munkába állásig. A mélyszegénységben élő emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására workshopok, térségi civil fórumok, kerekasztalok, rendezvények kerültek megrendezésre. A közösségfejlesztés érdekében a közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő tartalmas programokat, sportrendezvényeket tartottunk. A fiatal korosztály számára, őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről szóló szabadidős programok, rendezvények, motivációs tréningek voltak elérhetők. Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítésére, életmódváltást támogató programokat szerveztünk, higiéniai alapelvekkel, betegségek terjedésével kapcsolatos tájékoztató rendezvényeket: iskolákban, egészségügyi intézményekben, munkahelyeken. Felhívtuk a figyelmet a testmozgás fontosságára, az önkéntesmunka jelentőségére. Kiemelt célunk a fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése.

  • a projekt befejezési dátuma: 2020. február 28.
  • a projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00087