Dutch

Geachte nederlandse vrienden,

Hartelijk welkom ook in 2010 in Magyarlukafa !

We hopen, U zal zich ook dit jaar in onze gemeente goed voelen.

We hebben de indruk dat ook de advocaten die bezig zijn geweest met de ver- en aankoop van de onroerend goederen niet altijd juiste informatie aan de klanten konden verstreken omdat ze vanwege de grote hoeveelheid van de locale regels niet alles ervan weten.

Daaroom nu een paar belangrijke zaken !

Bij de Gezamelijke Gemeentedirectie in Somogyhárságy hebben de bezitters van alle parcelen en huizen in Magyarlukafa hun bezit te vermelden want dat is de basis voor de balasting-heffing.

U moet voor het huis en het parceel een belasting betalen ten hoogte van:

Gebouwen:

Woningen, bungalow : 400,-Ft/m2/jaar

Voor gebouwen, die niet als woning worden gebruikt: 200,-Ft/m2/jaar

Parceel:

Belasting voor een parceel: 10 Ft/ m2/jaar

Het is belangrijk dat een onbebouwd parceel met een groote tot op 400 m2 dat tot een gebouw behoort wordt als deel van het gebouw gezien, ten opzichte van dit parceelgedeelte is dus geen belasting te betalen.

De belasting wordt door de mederwerkes van de Gezamelijke Gemeentedirectie elk jaar vastgezet en deze moet in twee termijen worden betaald tot op de 15. maart en tot op de 15 september. U kunt wel voor de betalingswijze zelf kiezen, met cheque, via overmaking of inbetaling op een rekening bij de Takarékszövetkezet (Spaarbank). Als het mogelijk is zou U al tevoren op de Gezamelijke Gemeentedirectie aangeven, op welke manier U de belasting wilt betalen.

 

Tourismebelasting ten hoogte van 200,-Ft/touristische nacht/persoon moet door de gasten worden betaald die in de onroerend goederen logeren die door de eigenaars worden verhuurd. Met uitzondering van:

  1. Privépersonen die jonger zijn dan 18 jaar of ouder zijn dan 70 jaar.

  2. Privépersonen die op medische, sociaale inrichtingen worden verzoorgd.

  3. Scholieren in het voorgezet onderwijs, studenten van de universiteiten, deelnemers van andere onderwijsinrichtingen, gecontracteerde mederwerkers of opdrachtnemers, verder door maatregelen van een rechtbank of de overheid, in het kader van het voorgezet beroeponderwijs voor vakarbeiders, deelnemers van de her- en bijscholing en het georganiseerd vakonderwijs, vervullers van dienstplichten of de bezitters en de huurders van het somerhuisjes (bungalows) in het gemeentegebied die daar werken en de nabestaanden ervan ( articel 685, alinea b.) van het Burgerlijk Wetboek)

De bezitter is verplicht, deze som de gastan laten te betalen en het bedrag moet tot op de 15. dag van elke maand op de rekening van Szigetvári Takarékszövetkezet Somogyhárságyi Fiók ( Spaarbank Szigetvár Kantoor Somogyhárságy ) nr. 50800032-19000118 worden inbetaald, via overmaking of persoonlijke inbetaling bij de Spaarbank. I.v.m. de gasten moet er ook een registratie zijn, dwz. een formulier, het zogenaamd “gastenboek” dat via de zogenaamde documentenhandel (nyomtatványbolt) te kopen en door de Gezamelijke Gemeentedirectie te bevestigen is.

Tegelijkertijd met de betaling van de belasting moet elke maand bij de Gezamelijke Gemeentedirectie ook een belastingsaangifte worden afgeleverd ( ten laaste tot op de 15. dag van actuele maand), het zogenaamd “formulier voor belastingsaangifte” is bij de Gezamelijke Gemeentedirectie te verkrijgen.

Het huisvuil wordt op de woensdag van elke tweede week door de reinigingsdienst opgehaald. Bij elk onroerend goed wordt een bak met standaardmaten opgehaald. Als U bovendien nog huisvuil heeft, moet U in het Dorphuis ( Faluház) speciale zakken kopen. Gevaarlijk vuil en puin worden door de reiniginsdienst niet opgehaald ! Voor verbruikte batterijen is er een bak in het Dorphuis.

De bezitter van het onroerend goed is verplicht Alsemambrosia en andere allergene planten te verwijderen (maaien) en dat wordt in het gemeentegebied door de Gemeendirecteur gecontroleerd. Als de Gemeentedirecteur zou zien dat het onroerend goed met Alsemambrosia en andere allergene planten is begroeid wordt een zogenaamde “Bevolkingsbescherming” verordend / de kosten ervan moeten door de bezitter worden betaald / en dit feit moet ook bij het Ambt voor Plantenbescherming worden vermeld en er wordt een boete opgelegd. Met oog op het feit dat het maaien volgens de hongaarse wetten belangrijk is moet U ervoor zorgen. Zover wij weten zijn het Alsemambrosia en ook deze regels in andere landen onbekend, kunt U een paar beeldtjes van het Alsemambrosia en andere allergene planten met naam zien:

 

Alsemambrosia, Witte ganzevoet, Bijvoet, Zuring - Krulzuring, Iva.

Zover wij weten is voor U elk jaar een levensattest noodzakelijk om de rente te kunnen ontvangen. De gemeentedirecteur is bevoegd om dit attest uit te geven. U moet om het attest te verkrijgen een legitimatiebewijs (paspoort) en het desbetreffend formulier voorlegen dat U door Uw renteverzekering wordt toegestuurd.

Adres van de Gezamelijke Gemeentedirectie: 7925 Somogyhárságy, Rákóczi u. 2., Kantooruren: van maandag tot donderdag 8-12.00 uur en 13-16 uur, vrijdag 8-12:00 uur.

I.v.m. met Uw ambetelijke zaken wordt volgens de geldige hongaarse wetten een hongaarstalig document toegestuurd, met de opmerking dat U ook de vertaling ervan kunt aanvragen. In dit geval moet U de kosten zelf betalen.

 

Wij vragen alle bewoners aan op het weekeinde ( op zaterdag en zondag) geen luidruchtige gereedschap te gebruiken om voor de mensen die onder de week werken rust te geven. Het droog afval uit de tuin zou in afhankelijkheid van het weer op maandag worden verbrand. Het is verboden, plastic en gevaarlijke stoffen te verbranden !

Het winkeltje in Magyarlukafa is elke weekdag van 11 tot 12 uur geopend.

De dorpskermis ( Vendel-nap) in Magyarlukafa vindt in 2010 op zondag, de 24. september 2010. plaats. Het zou een grote vreuge voor ons allemaal zijn U op deze dag hier bij ons te hebben !

 

Als U hulp nodig hebt, we zijn hier voor U!

 

Magyarlukafa, op de 30. maart 2010.

 

met vriendelijke groeten

István Kékes Dr. Edit Barbara Hajdu

burgermeester gezamelijke gemeentedirecteur